Lodsejere

Lodsejere: Der er større og større fokus på områder, som ikke er kloakeret og tilsluttet områdets renseanlæg qua de miljømæssige aspekter. Det kan inkludere septiktanke, samletanke og nedsivningsanlæg som de kan forårsage. Dette er for lodsejere specielt udtalt i områder, hvor området ligger tæt på havet, søer og grundvand. Dette er den største fare for, at spildevandet kan forurene.

At stå overfor en kloakering som lodsejer kan virke uoverskueligt og meget tidskrævende. Nordic WET tilbyder her vores kompetencer til håndtering af dette på vegne af dig. Således undgår du helt kontakt forsyningsselskabet eller kommunen. Du slipper ligeledes for at skulle indhente tilbud fra entreprenører, valg af entreprenør, myndighedsforhandling. Du slipper ligeledes for at kontrollere om arbejdet bliver udført efter gældende love og regler, samt reetablering. Nordic WET tager hånd om hele processen for dig.

Som lodsejere bliver du varslet af forsyningsselskabet, hvornår et givent kloakeringsprojekt starter og hvornår det forventes afsluttet. Når projektet er afsluttet på det offentlige areal, modtager du besked. Herefter har du 1 år til at tilslutte dine installationer.

Som lodsejere hjælper Nordic WET dig med følgende opgaver: Kontakt til forsyningsselskabet med henblik på lokalisering af stikledning/skelbrønd. Udarbejdelse af projektforslag om hvordan din ejendom kan kloakeres mest fordelagtigt. Dette sker naturligvis i tæt samarbejde med dig som lodsejer, eftersom der kan være træer, buske eller andre genstande, der skal tages hensyn til.

Desuden kan vi i Nordic WET udarbejde tilbudsmateriale som vi herefter indhenter 2-4 forskellige tilbud på fra forskellige entreprenører. Dette sikrer, at du som lodsejer får den bedst mulige pris på det forestående arbejde. Nordic WET kommer herefter med en klar anbefaling om, hvilket tilbud, der er mest fordelagtigt for dig. Og hvilket tilbud du bør acceptere.

Ønsker du som lodsejer at få mere information omkring, hvad Nordic WET tilbyder lodsejere? Klik her og hør mere om alle de services som vi tilbyder.

Spørgsmål? Ring til Nordic WET: