Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder indenfor vand- og spildevand oplever flere og flere krav til opgaveløsningen i form af lovgivning, normer og standarder, der alle skal følges. Samtidigt opleves projekterne mere og mere komplekse. For forsyningsvirksomheder ændrer teknologien sig hurtigt.

Hvornår skal en ny teknologi indføres? Eller skal vi bare holde os til det vi plejer at gøre? Det handler om økonomi; driftsomkostninger, etableringsomkostninger samt virksomheden strategi. Hvor vil I som forsyningsvirksomhed bevæge jer hen? Her der der ofte opgaver/projekter, der kræver støtte i form af ekspertise til opgaveløsningen.

Nordic WET kan være jer som forsyningsvirksomhed behjælpelig indenfor mange forskellige aspekter og områder fra selve idégenereringen til det færdige projekt. Idégenereringen indsamler data, viden, brainstorm hvorefter vi konkretiserer løsningsmulighederne. Slutteligt udføres en økonomisk validering af de mulige løsninger. Dette giver et klart overblik og samlet billede for jer som forsyningsvirksomhed.

Projektering: Fra at have en konkret idé til et projekt og føre det ud i virkelighed kan være komplekst med mange overvejelser og problemstillinger. Vi i Nordic WET har den tilgang, at I som kunde skal medinddrages igennem hele processen. Det er vores overbevisning, at når I er med som forsyningsvirksomhed, går der ingen vigtige informationer tabt i processen. Når I er tilfredse med den valgte løsning, kan udbudsmaterialet sendes ud til valgte entreprenører.

Projektledelse: God projektledelse er for os i Nordic WET nøglen til et veludført projekt. Det kan være en kompleks rolle, alt afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet. God projektledelse er at kunne bevare overblikket og ikke mindst roen for at kunne træffe de helt rigtige beslutninger. Både ud fra et økonomisk perspektiv og forsyningsvirksomhedens ønsker og behov. Vi går forrest og skaber motivation hos projektmedarbejderne.

Tilsynsførende: Som tilsynsførende skal udbudsmaterialets retningslinjer overholdes og modsvare det udførte arbejde, eller modsvare det aftalte på byggemøder. Som tilsynsførende er det vigtigt at være synlig, direkte og besidde beslutsomhed.

Spørgsmål? Ring til Nordic WET: